Osnovni sud u Kruševcu

Trg kosovskih junaka 3

37000 Kruševac

Sudske takse

 

Sudske takse

 

Sudske takse su definisane Zakonom o sudskim taksama objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 28/94; 53/95; 16/97; 16/02; 29/04, 61/05, 116/08 i 31/09.


KOMPLETAN PREGLED SUDSKIH TAKSI

 

Takse za parnicu*

вредност спора 10.000 дин

до 2.300,00

od 10.000-100.000 дин

од 2300,00 до 5900,00

od 100.000,00 – 500.000,00 дин

од 11800,00 до 19800,00

od 500.000,00 – 1.000.000 дин

од 34300,00 до 39300,00

преко 1.000.000,00 дин

од 53800,00 до 66300,00

 

Takse za tužbe i podneske

Тужба за развод брака

2660,00

Тужба за споразумни развод брака

1950,00

Уговор о расподели имовине за живота

980,00

Предлог за састављање тестамента

980,00

Уговор о доживотном издржавању

980,00

Лишење пословне способности

390,00

Уверење о бракоразводној парници

390,00

Малолетнички брак

390,00

Кривична тужба

980,00

Лишење родитељског права

360,00

Физичка деоба

1.900,00

Предлог за уређење међа

1.900,00

Уверење да се против лица не води истрага **

290,00

Одлагање казне извршења

1590,00

 
* Visinu taksi za parnicu možete izračunati preuzimanjem kalkulatora sudskih taksi;


** Ne plaća se taksa za podnesak kojim se traži izdavanje uverenja radi:


    - ostvarivanja prava na dodatak na decu


    - radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili penzijskog osiguranja, kao i


    - podnesak kojim se traži izdavanje uverenja potrebnih za zasnivanje radnog odnosa.

    U navedenim slučajevima taksa se ne plaća ni za samo uverenje!