Osnovni sud u Kruševcu

Trg kosovskih junaka 3

37000 Kruševac

Sudske takse

 

Sudske takse

 

Zakonu o sudskim taksama možete pristupiti preko "Takse i druge dažbine", internet portala Pravno-informacioni sistem Republike Srbije - JP "Službeni glasnik"